Sadberk Hanım Müzesi

DATU, kurulduğu ilk yıldan bu yana Sadberk Hanım Müzesi ile çalışılmakta olup analiz desteğinin yanı sıra tekstil restorasyonu için doğal boyalar ile iplik ve kumaş boyama taleplerini karşılamıştır. Analizler kapsamında ilk sırayı HPLC-DAD ile boyarmadde analizleri ve daha sonra SEM-EDX ile lif analizi ve elementel analizler oluşturmuştur. Doğal boyalar kullanılarak iplik ve kumaş boyamalarda, tekstil eserin boyarmadde analizleri yapıldıktan sonra kullanılacak olan doğal boya kaynakları tespit edilmekte ve daha sonra restorasyon ilkelerine göre istenilen renk şiddeti AR-GE çalışmaları ile oluşturularak restorasyon malzemesi boyanmaktadır.

Topkapı Sarayı Müzesi Yemiş Odası

DATU yapmış olduğu analizler sayesinde restorasyon ve konservasyon çalışmalarına da öncülük etmektedir. Bu anlamda bazı restorasyon firmalarıyla da ortak çalışma içindedir. Bu çalışmalardan biri Topkapı Sarayı Müzesi, III. Ahmed Kütüphanesi’nde yer alan tavan ve duvar süslemelerindeki pigmentlerin karakterizasyonunun tespitidir. Bunun için SEM-EDX yardımıyla elementel analiz yapılmış ve pigmentler belirlenmiştir. Yine Topkapı Sarayı Müzesi, Harem bölümü’nde bulunan III.Ahmed yemiş odasındaki duvar pano resimlerinin her bir rengi CIELAB spektrofotometresi ile renk ölçümleri yapılmıştır.

Bağımsız Sanat Vakfı

“Tarihsel serüvende İstanbul’un Meczupları ve Delileri Projesi” kapsamında Düğümlü Baba’nın Asası’na ait olduğu bilinen numuneler için HPLC-DAD ile boyarmadde analizleri ve SEM-EDX ile lif tayini analizleri yapılmıştır.

VEKAM (Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi)

VEKAM ile DATU yoğun bir işbirliği içindedir. VEKAM’a hem analiz hizmeti verilmiş, hem doğal boyama hizmeti sunulmuş hem de bilimsel destek sağlanmıştır. Analizler kapsamında Sadberk Hanım Müzesi ile çalışmanın yanı sıra yurtdışından gelen numuneler için de analiz hizmeti verilmiştir. Bunun en güzel örneği ise 2018 yılında Victoria and Albert Museum koleksiyonundaki tarihi bir tekstil eserinden alınan iplik numunesinin boyarmadde ve lif analizinin yapılmasıdır.

2018 yılı içinde VEKAM’ın düzenlediği ”Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi, Sof Sergisi” için 10 adet Ankara sofuna ait 10 adet farklı renkte doğal boyalar ile iplik boyanmıştır. Aynı zamanda, sergi ile aynı ismi taşıyan Türkçe ve İngilizce kitap için de Doğal Boyamacılık anlamında bilimsel destek sunulmuştur.