Brezilya ağacı

ELDE EDİLEN RENKLER

Turuncu, Mavimsi Kırmızı, Kirmizi - Pembe

İÇERDİĞİ BOYARMADDE

Brasilin, tanin
Bu bitki Brezilya'nın keşfinden hemen sonra Avrupa’ya ihraç edilmiş ve Asya’dan gelmekte olan bakam (Caesalpinia sapan) odunu ile rekabet etmiştir.
Farklı mordan maddeler ve asidik boyama ortamlarında farklı renkler elde edilmesinden dolayı farklı kullanım alanına sahiptir.

Tarihçe
Geçmişte tekstil boyamacılığının yanında pigment (resim boyaları, vb.) yapımında kullanılmıştır.