Ekin koşinil

ELDE EDİLEN RENKLER

Parlak Kırmızı, Mor, Kırmızı, Pembe

İÇERDİĞİ BOYARMADDE

Karminik asit, kermesik asit

Ekin koşinil buğday bitkisinin köklerinde parazit olarak yaşayan bir böcektir. Bundan dolayı bu isimle adlandırılır. Orta Anadolu bölgesinde endemik olarak yaşar.


Tarihçe
20. yüzyılın ortalarına kadar buğday ekinlerine ciddi şekilde zarar verdikleri için zirai bir ilaç olan DDT kullanarak ortadan kaldırılmıştır. Bu böceğin geçmişte ülkemizde boyamacılıkta kullanılıp kullanılmadığı bilinmemektedir. Böcek bazı ziraat enstitülerinin koleksiyonlarında çok az da olsa saklanmaktadır.

Böceğin içerdiği boyarmadde koşinil ve Ağrıdağı kermesi ile benzerlik göstermektedir. Ekin koşinilin geçmişte kullanıldığına dair en önemli bulgular 2-3. yüzyıla ait Palmira tekstillerinin kırmızı renkli olanların boyarmadde analizleridir. Bu analizlerde kullanılan boyarmadde kaynağı Ağrıdağı kermesi veya Ekin koşinil olarak tespit edilmiştir.


Boyama işlemi: Kurutularak öğütülmüş böcek, mordanlı boyama yöntemiyle boyanır. Böcek elimizde eser miktarda olduğundan boyama boyanmış örnekler olmadığından, yalnızca mordanlama ve boyama reçetesi verilmiştir.