Katırtırnağı

ELDE EDİLEN RENKLER

Zeytin Yeşili, Turuncu-Sarı, Parlak Sarı, Haki

İÇERDİĞİ BOYARMADDE

Luteolin
Katırtırnağı 1 ile 3 metre boyunda, çok yıllık, dikensiz, dalları yeşil ve silindirik olan bir çalıdır. Yaprakları basittir. Çiçekler 5 ile 20 tanesi bir arada bulunur ve altın sarısı renktedir.
Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygındır. Denize yakın fundalıklarda geniş yayılım gösterir.

Tarihçe
İçerdiği boyarmaddenin çeşitli haslıkları yüksek olması nedeniyle iyi bir boya bitkisi olarak bilinir. Geçmişte yün boyamacılığında kullanılmıştır.

Boyama işlemi: Bitkinin kurutulmuş çiçekleri ile mordanlı boyama yöntemiyle yapılır.