Kekik

ELDE EDİLEN RENKLER

Zeytin Yeşili, Sarı, Haki, Açık Sarı

İÇERDİĞİ BOYARMADDE

Luteolin
Kekik (Thymus sp.) türüne aittir. Çalı görünümünde 10 ile 40 santimetre kadar boylanabilen çok yıllık ve dipten dallanan bir bitkidir. Türkiye’de 37 türü vardır. Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Bursa; Sakarya, Zonguldak, Amasya, Tokat, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep ve Aydın illeri başta olmak üzere hemen her bölgede doğal olarak yetişmektedir.

Tarihçe
Daha çok baharat olarak kullanılan kekik sarı renk boyamalar için çeşitli haslıkları yüksek boyarmaddeler içermektedir.

Geçmişte boyama amaçlı kullanılıp kullanılmadığı hakkında kaynaklara ulaşılamamıştır. Ancak yaptığım alan araştırmalarında Toros Dağlarındaki köylerde yünü boyamacılığında kullanılmakta olduğu, tarafımdan tespit edilmiştir.

Boyama işlemi:
Bitkinin kurutularak öğütülmüş çiçekleri ve yaprakları ile mordanlı boyama yöntemiyle yapılır.