Palamut meşesi

ELDE EDİLEN RENKLER

Taba Rengi, Siyah, Kahverengi, Gri

İÇERDİĞİ BOYARMADDE

Tanin
Palamut meşesi genellikle yükseltinin düşük olduğu tepelerde yetişen, 15 ile 20 metreye kadar boylanabilen, bir metreden fazla çap yapabilen, yayvan tepeli, kışın yapraklarını döken bir meşe türüdür. Meyveleri genelde iki yılda olgunlaşır. Türkiye ve Yunanistan’da bilhassa Ege Bölgesinde yetişmektedir. Palamut kadehi 4 ile 6 santimetre çapında, dış kısmı tırnaklarla sarılı ve tırnakların üzerleri de pullarla kaplı yarım küre biçimindedir. Meşe türleri içinde en büyük kadehe sahiptir. Palamut meşesinin meyveleri 3 santimetreye kadar uzunlukta, silindir şekilli, açık kahve renkli ve buruk lezzetlidir. Türkiye’de 20 kadar Quercus (meşe) türü bulunmaktadır. Bunların meyveleri bir ayrım yapılmaksızın “palamut” adı altında toplanmaktadır.Tarihçe
Palamut yontma taş devrinden beri (MÖ 50.000 yıl önceleri) insan ve hayvan gıdası olarak kullanılmaktadır. Geçmişte deri boyamasında ve tabaklamada kullanılmıştır. Türk halı ve kilimlerinde demir mordanla siyah rengi elde etmekte çokça kullanılmıştır. Ancak içerdiği boyarmaddenin tanin olması dolayısıyla uzun sürede siyaha boyanmış kısımlarda aşınmalar olmaktadır.

Boyama işlemi: Bitkinin kurutularak öğütülmüş peliti ile mordanlı ve direk boyama yöntemleriyle yapılır.