Polonya kermesi

ELDE EDİLEN RENKLER

Parlak Kırmızı, Mor, Kırmızı, Pembe

İÇERDİĞİ BOYARMADDE

Karminik asit, Kermesik asit, Flavokermesik asit

Polonya kermesi Sciernthus perennsb L. bitkisinin köklerinde parazit olarak yaşar. Doğu Almanya’dan Ukrayna’ya kadar olan bölgede endemik olarak bulunur. Böceğin dişi türleri boyarmadde içerir.

Tarihçe

1940’lardan sonra Ural Altay Dağlarındaki MÖ 500 yıllarına ait beşinci kurganda dünyanın en eski halısı bulunmuştur. Pazırık halısı olarak bilinen ve yine aynı kurganda bulunan keçenin kırmızı renginde Polonya kermesi kullanılmış olduğu yapılan boyarmadde analizleri sonucunda tespit edilmiştir.

6. yüzyıla ait Bavaria da ki iki mezar kazısında Polonya kermesinin boyarmadde olarak kullanıldığına dair kanıtlara rastlanmıştır. Biri genç bir kıza diğeri ise bir kadına ait olan bu iki mezarda eğirme aletlerinin yanında Polonya kermes kalıntıları bulunmuştur.
12. yüzyılda tekstil alanında oldukça ileri olan Batı Avrupa’da Polonya kermesi Avrupa’nın ortalarında ve kuzeyinde Kermes (Kermes vermilio) den daha fazla kullanılmıştır. Bunun da en önemli nedeni Polonya kermesin Ağrıdağı kermesinden daha yakın bir bölgede bulunması ve daha ucuz olmasıdır. Avrupa’da uzun yıllar ticareti yapılan bu böcek, Ermeni ve Alman tüccarlar tarafından Orta Avrupa’da toplanıp kara yoluyla Venedik ve Floransa’ya getiriliyordu. Venedikli bir tüccara ait fiyatlarla ilgili bir belgeye göre; 1436-1440 yılları arasında bir kölenin değeri 107,38 gr. altındı ve 20,26 kg. Ağrıdağı kermesine eşdeğerdi. 1 kg. Ağrıdağı kermesi 1,688 kg. ipeği karmin rengine boyayabiliyordu.Oysa 10,957 ile 15,791 kg. Polonya kermesi bir köleye eşdeğerdi ve 1kg. Polonya kermesi 1,8 ile 2,6 kg. ipeği karmin rengine boyuyordu. Bu nedenle 15. yüzyılda ipek boyamacılığı için Polonya kermesi Ağrıdağı kermesinden daha uzuca geliyordu. O dönemde Kostantinapolis (İstanbul) Polonya kermesinin Doğu Akdeniz’e ulaştırılmasında büyük role sahipti. Bugün Topkapı sarayında bulunan ve 15. yüzyıla tarihlendirilen Fatih Sultan Mehmet’e ait 13/6 envanter numaralı kaftanda Polonya kermesin kullanıldığı saptanmıştır. Polonya kermesinin 17. yüzyıldan önce kırmızı renk boyamalarda önemli bir yere sahip olmasına rağmen daha sonraki yıllarda koşinilin Avrupa ve Asya’ya gelmesiyle birlikte kullanımı ortadan kalkmıştır. Boyama işlemi: Kurutularak öğütülmüş böcek, mordanlı boyama yöntemiyle boyanır. Böceğin günümüzde mevcut olmadığından boyanmış örnekler yer almamıştır. Reçete yalnızca tarihsel olarak verilmiştir.Boyama işlemi: Kurutularak öğütülmüş böcek, mordanlı boyama yöntemiyle boyanır. Böceğin günümüzde mevcut olmadığından boyanmış örnekler yer almamıştır. Reçete yalnızca tarihsel olarak verilmiştir.