Soğan

ELDE EDİLEN RENKLER

Zeytin Yeşili, Turuncu-Sarı, Sarı

İÇERDİĞİ BOYARMADDE

Quercetin
Soğan genel olarak doğada kendiliğinden yetişen bir bitki değildir. Kuru soğanın kabukları boyarmadde içermektedir.

Tarihçe
Soğanın yaklaşık 3000 yıldır tarımı yapılmaktadır. Büyük olasılıkla Orta Asya kökenli bir bitkidir. Mısır mezarlarındaki resimlerde diğer bitkilerden daha fazla resmedilmiştir. Soğan geçmişte bitkisel ilaç olarak da kullanılmıştır. Büyük İskender kendini kuvvetlendirdiğine ve güçlendirdiğine inandığı için savaşlarda soğan yediği çeşitli kaynaklarda bahsedilmektedir. Birçok kaynakta sarı boya bitkisi olarak bilinen soğan kabuğu Hiristiyanların paskalya törenlerinde yumurtaların renklendirilmesinde de kullanılmıştır. Bitkinin ışık haslığı düşüktür.Boyama işlemi: Bitkinin kurutularak öğütülmüş kabukları ile mordanlı boyama yöntemiyle yapılır.