Turkish Cultural Foundation bünyesinde 2010 yılında kurulan Kültürel Miras ve Doğal Boya Laboratuvarı çok kısa bir süre içerisinde doğal boya bitkileri, boya böcekleri ve doğal organik pigmentler bakımından dünyanın en zengin koleksiyonuna erişmiştir. Gerek Türkiye gerekse dünyadaki doğal organik boyarmadde kaynaklarının en önemlileri bu laboratuvarda bulunmaktadır.

Dünyadaki doğal boya ve pigmentler bakımından en zengin koleksiyon Vienna University of Technology’nin “Wiesner Raw Material Collection” olarak bilinmekteydi. 1815 yılında oluşturulmaya başlanan bu koleksiyonun doğal boya ve pigmentlerin toplam sayısı günümüzde 250 adede ulaşmıştır.

Kültürel Miras ve Doğal Boya Laboratuvarı, nadir bulunanlar da dahil, 800 adet doğal boya bitkisi ve böcekleriyle dünyanın en büyük koleksiyonudur.