Analizler

Tarihi ve arkeolojik numuneler ile yeni üretimden gelen örneklerin karakterizasyonları belirlenmektedir. Bunlar için uygulanan analizler; boyarmadde ve pigment analizleri, yapı tayini ve elementel analizler, lif tayini, teknik analizler (özellikle tekstil eserler için), renk ölçümü ve pH ölçümüdür. Bu analizlerden boyarmadde ve pigment analizleri ile yapı tayini ve elementel analizlerden laboratuvarımız akreditedir.

Detaylı Bilgi

Analizler

Sertifikalar

Laboratuvarımızda akredite metot analiz sonucuna dayalı olarak esere orijinalite ve yeni ürünler için doğal boya sertifikaları verilmektedir.

Detaylı Bilgi

Sertifikalar

Konservasyon

Tahribatsız ve mikro analiz yöntemleriyle elde edilen veriler göz önüne alınarak eserin genel durumu, morfolojik yapısı vb. özellikleri, spesifik olarak o eser için uygulanabilecek olan konservasyon yöntemlerini belirler. Her eser farklı özellikte olması nedeniyle her bir eser için ayrı konservasyon yöntemi belirlenir.

Detaylı Bilgi

Konservasyon